FUNDACJA FORK W LIKWIDACJI

Likwidator FUNDACJI FORK W LIKWIDACJI z siedzibą w Ołtarzewie, ul. Poznańska 402, 05-850 Ołtarzew, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509390, podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą Rady Fundacji Fork i Zarządu Fundacji Fork z dnia 27 września 2017 r. oraz decyzją Dyrektora ICM z dnia 27 września 2017 r., podjęto decyzję o otwarciu likwidacji FUNDACJI FORK. Na likwidatora wyznaczono Roberta Sot. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st.

Przetwarzanie Big Data z wykorzystaniem Apache Spark - szkolenie dla inzynierów wielkich danych

Zapraszamy do wziecia udziału w szkoleniu Przetwarzanie Big Data z wykorzystaniem Apache Spark – szkolenie dla inżynierów wielkich danych, organizowane przez Fundacje Fork pod patronatem naukowym Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Szkolenie odbedzie się 8 kwietnia 2016.

Wiecej

Szkolenie "Wprowadzenie do analizy sieciowej w R"

W dniach 24-25 lutego 2016 oodbedzie sie kolejne szkolenie "Wprowadzenie do analizy sieciowej w R". Zapraszamy!

Wiecej informacji

Wszystkiego najlepszego w 2016 roku!

Samych sukcesów i wszystkiego najlepszego w nowym, 2016 roku!

Powodzenia!

Zespół Fundacji Fork

Szkolenie "Wprowadzenie do analizy sieciowej w R"

Fundacja Fork, pod naukowym patronatem ICM UW, organizuje szkolenie "Wprowadzenie do analizy sieciowej w R". Zapraszamy!

Wiecej informacji

Szkolenie z ekosystemu Apache Spark

Fundacja Fork, pod naukowym patronatem ICM UW, organizuje szkolenie z ekosystemu Apache Spark. Zapraszamy!

Więcej informacji

Zmiana adresu!

Fundacja Fork zmieniła adres! Nowy adres:

ul. Poznańska 402,
05-850 Ołtarzew

Dzień ICM na Festiwalu Nauki

Zapraszamy na Dzień ICM na Festiwalu Nauki - 26 września, sobota, w siedzibie ICM przy ul. Prostej 69 (przy wyjściu ze stacji metra 'Rondo Daszyńskiego').

Program Dnia ICM

Biblioteka PCJ nagrodzona na Supercomputing 2014

Biblioteka PCJ (Parallel Computing in Java) rozwijana w ICM UW uzyskała nagrodę w konkursie HPC Challenge w kategorii rozwiązań do zrównoleglania aplikacji.

Prof. Białynicki-Birula i prof. Karol Grela laureatami nagrody FNP 2014

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej za przełomowe osiągnięcia naukowe przyznała swoje najważniejsze wyróżnienie. Otrzymali je prof. Iwo Białynicki-Birula i prof. Karol Grela.

Subscribe to Fundacja FORK RSS